Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 DE DOOD VAN ROLLA.

alonzo.

En Sis hy lacht, lacht hy dan niet even gelyfc

gy?

cora. (het kind aan haashart drukkende.)

liet is ons evenbeeld.

alonzo.

Gy bemint den vader minder, zedert de zoon op uwen fchoot dartelt.

cora.

Gy fchertst.

alonzo.

Ily ontfïeelt u menig een kusch, die my toebehoort.

cora.

Ik kusch u in hem.

alonzo.

De jonge zal my jaloers maaken.

cora.

Ik leef flechts in u en in hem. Onlangs droomde ik, dat de witte bloezems zyner tanden reeds voor den dag kwamen.

alonzo.

Dat zou voor ons een feestdag zyn.

cora.

En als hy voor de eerftemaal begint te loopen — van my naar u.,,,

ALON-

Sluiten