Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 35

ALONZO.

En als hy voor de eerftemaal met ftamelende tonge roept: — Vader! Moeder!....

CORA.

O Alonzo! daaglyks zullen wy den hemel danken.

ALONZO.

God en Rolla.

CORA.

Gy zyt gelukkig! niet waar?

ALONZO.

Vraagt Cora dat?

CORA.

Maar waarom werpt gy u des nachts fomwylen zo onrustig heen en weder op uw leger ? Waarom hoor ik dikwils uwen beklemden boezem de bangfte zuchten flaaken?

ALONZO.

Moet ik niet tegen myne broeders vechten?, j

CORA.

Zoeken zy onzen ondergang niet? Alle menfchen zyn uwe broeders.

ALONZO.

En als de Spanjaarden zegepraalen., welk een noodlot ftaat my dan te duchten?

CORA.

Wy vlieden naar het gebergte,

C 2 AL ON-

Sluiten