Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3« DE DOOD VAN ROLLA.

alonzo.

Met een zuigeling op den arm?

cora, ,

Waarom niet ? Meent gy, dat een •vluchtende moeder voelt, hoe zwaar haar kind weegt?

alonzo.

Ook zou ik met vermaak u die zoete last verligteu.

cora. (fchertzende.) Hy bleef niet by u, hy zou fchreijen.

alonzo.

Lieve Cora ! wenschte gy my niet gerust te zien ?

cora.

Zekerlyk wenschte ik dat.

alonzo.

Vlied dan nog heden in het gebergte naar uwen ouden Vader, daar zyt gy veilig en zeker. Dan het ga, zo het wil, ik kom 'zelf om u de zege te verkondigen , of om in een zaliger vryplaats der Natuur myn leven met u te ilyten.

cora.

En om onzen Zoon tot een wreeker van ons rampzalig Vaderland aantckweeken.

alonzo.

Dat zullen wy döen.

cora.

Ja Alonzo, maai-vluchten kan Ik niet-, nu rrog

niet.-

Sluiten