Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treurspel. 37

„iet Het denkbeeld alleen, dat gy in gevaar zyt, zou ieder myner fchreden ftremmen. Myn Alonzo mo-elyk gewond, overgelaaten aan de zorg van menfchen zonder gevoel - neen, ik kan dat denkbeeld niet uitltaan.

ALONZO.

Blyft Rolla niet by my?

CORA.

Ta zo lang gy vecht. Rolla kan wel wonden toebrengen, maar niet heelen. My zal u wieken, maar niet redden. Neen, waar de man is, moet ook zyn vrouw zyn. Ik zweerde u getrouw te blyveu tot in den dood.

ALONZO.

Blyf dan, getrouwe ziel! en God verleene ons de zege!

CORA.

Is onze noodweer niet rechtvaardig? De befdierming der Goden zal met ons zyn.

ALONZO.

Zo niet, dan vindt de dood my door uwen arm omflingerd.

CORA.

Neen, niet fterven! Zedert ik u en deezen kleinen heb, denk ik niet dan met fiddering aan den dood.

q 2 . ALON-

Sluiten