Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$8 DE DOOD VAN ROLLA.

alonzo. (omvat knielend zyn | vrouw en kind.-) Liefderyke vrouw! voor my gebooren, en door ' een half wonder de myne! Wee den eilendigen, die het geluk zoekt en de liefde voorbygaat.'

cora. (zyne lief koosingen j beandwoordettde.-) De liefde is ftil; wie het gewoel naarftreeft, vindt haar fpoor niet.

alonzo.

Myne Cora! myn waereld!

cora.

Myn Alonzo! myn alles J

TWEEDE TO O NE E L.

rolla. de vorigen.

rolla. (die onbemerkt nadert, en hunne lief koosingen van verre befchouwt ) Dank zy de Goden voor dit ogenblik!

al onz o.

Ila Rolla! gy hier?

r olla.

Ik nam deel in uwe verrukkingen,

alonzq.

Het is uw werk.

ROL-

Sluiten