Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54 DE DOOD VAN ROLLA.

GRYSAARD.

Verder! verder!

DE JONGEN.

Zy zyn anders van gedaante dan wy.

GRYSAARD.

Hoe zo, myn kind?

DE JONGEN.

Veel grooter en vlugger.

GRYSAARD.

Ja, zy ryden op moedige dieren.

DE JONGEN.

Nu zyn zy met de onzen handgemeen.

GRYSAARD,

Eu fneuvelen?

DE JONGEN.

Het blikfemt en rookt.

GRYSAARD.

Blikfem gy wreeker uit uwe donderwolk op hen neder!

DE JONGEN.

De ftandaart der Incas verdwynt.

GRYSAARD.

O, wee!

DE JONGEN.

De onzen wyken.

GRYSAARD.

Myn zwaard! myn zwaard! Ik wil heen! Ik wil vechten! — Lieve Zon, Iaat my flechts nog eenmaal uw licht aanfchouwen!

DE

Sluiten