Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. SS"

DE JONGEN.

Een dikke wolk verbergt hen allen voor 't oog.

GRYSAARD.

Wee my! Moet ik deezen dag nog beleeven! kan ik dan niets meer voor myn Vaderland doen! — Ja, ik kan nog bidden. (Hy knielt neder en ' omvat het altaar.") Gy Goden, wier toorn ons verdrukt, laat af een volk te vernietigen, dat u met het oprechtfte hart, met den zuiverden eerbied dient. Befchermt uwen Zoon, den goeden Inca ! Laat hem toch niet door roovers handen ■omkomen!

DE JONGEN.

Een kleine hoop volks komt hier naar toe.

GRYSAARD.

Zyn het vyanden?

DE JONGEN.

Ik zie niet dan dof.

GRYSAARD.

Vlucht, lieve Jongen! vlucht naar het gebergte!

• DE JONGEN.

De fpitfen der lani'en fchemeren.

GRYSAARD.

Dan zyn liet Peruaners.

DE JONGEN.

Zy komen ylings herwaards.

GRYSAARD.

'Klim fchielyk af!

D 4 DE

Sluiten