Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(,2. DE DOOD VAN ROLLA

ataliba.

■ Den vyand zyn triumf verbitteren, my onder de puinhoopen van myn ryk begraaven.

grysaard.

Groote God! gy zyt Ataliba?

, ■ . ataliba.

Laat hen maar komen! ik ben bereid.

rolla's stem. (achter het tooneel.)

Terug! terug gy lafhartigen! komt hier by

my, myne Vrienden! Rolla roept u.

v e e l e stemmen.

JJy u, vader Rolla! wy volgen u.

rolla's stem. (meer in de verte.) Voor God en den Koning! Op mannen, naar' den ftryd!

ataliba.

Myn dappere Rolla leeft. Ik hoop nog.

grysaard.

Goede Koning! gy waart zo digt by my! —■ ach! ik arme blinde man!

ataliba.

Uwe liefde, eerwaardige Grysaard, is my een i Zachte troost in dit bitter uur.

grysaard. (wien de Jonge intusfcheni de Kruiden brengt.) Laat myne beevende hand uwen wond verbin- ■ den, laat 'er eenige droppelen van dit heelend zap? op vallen!

. , ATA->•

Sluiten