Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«4 DE DOOD VAN ROLLA.

ataliba.

Goede Goón! wilt gy een flachtoffer, hier ben i Ik, maar befcherm myn volk!

de jongen.

Hier en daar verdwynt een hoed met een veder- ■ bosch.

grysaard.

Dat zyn de Spanjaards. Slaat hen, dappere broeders! flaat wakker toe!

de jonge.

Ik herken Rolla.

ataliba.

Staat hy?

de jongen.

r Zyn zwaard flikkert als een blikfem heen end weder!

grysaard.

Hy is de lieveling der Goden.

ataliba.

Der Goden en der Menfchen.

de jongen.

Zy wyken.

grysaard.

Wie?

de jongen.

De vyanden.

Gr y s a a r d, ' in verrukking!) Nu komt het 'er op aan! Laat nu niet af! Ha,

hier \

Sluiten