Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. ©~5

hter ligt er een , daar weder een ander! Voort maar over hunne lyken heen! Geen ontferming, geen mededogen! Houwt alles neder! Zo gaat het goed. Altyd meer voorwaards!

ataliba.

Welk een jeugdig vuur!

de jongen.

Zy vluchten.

grysaard. (zich van het altaar verwyderende, en rondtastende.) Ha! zy vluchten ! zet hen na! Vernielt het gantfche gebroed! — Waar ben ik! Waar ben ik!

de jongen. (luid fchreeuwend.) Triumf! zy vluchten!

ataliba. (aan het altaar nederknielende.); God, gy hebt myn vertrouwen beloond!

de j on gen. (van den boom afklimmende.')

Ik zag duidclyk, hoe zy vluchtten. De ftandaart der Incas waait hen na. (Hy leidt zyn Grootvader weder naar het altaar.)

grysaard.

Zoon der Zonne, laat my uwe hand kusfchen! Daar gevoel ik nog een traan in myn oog, een traan der vreugde. Zoon der Zonne! laat ze my op uw hand weenen!

. * E ATA-

Sluiten