Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPÈta $

alonzo.

Ër leeft een God!

pizarro.

Veel geluk met deezen trotlclien waan! Ga eti bid! De eerfte Zouneftraal is voor u een bode des) dood3.

alonzo.

Uw vwa,akzucht maakt fpoed. ïk bedank li daarvoor. Qly wil heengaan.)

3.lvjra,

Elyf Alonzo! — Ik zeg u, Pizarro! deezê Jongeling zal niet iferven.

pizarro.

Zyt gy döl?

elvira;

Ik eisch geen deugd of grootmoedigheid van ü \ doe Hechts wat gy der eere fchuldlg zyt! Stel hem in vryheid, geef hem een zwaard, en ftryd met hem! — Zo niet, dan moet ik u verachten,

pizarro.

Hem de vryheid fchenken? om op nieuw zyn Vuist in het bloed zyner broederen te kunnen verwen?

Alonzo. Roovers waren nooit myne broeders.

pizarro.

Hoort gy wel? — Ga heen, Alonzo! gy weet uw vonnis. —•

G s al on-

Sluiten