Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. io>

VIERDE BEDRYF.

Een tent in het Spaanfche legér1. EERSTE T O O N E E L.

alonzo. (alleen. Het is nacht*")

» eracht den dood! — Zo fpraken de Romeinen en Grieken, heidenen met de wypheid gemeenzaam. Schaam u, Christen! Gy fiddert, — Wat deezen flechts van verre gisten, is voof u zekerheid — een beter waereld! -- en gy fiddert? — Worftelt de jeugd met haare (terke fpieren tegen een vroegen dood ? — Wat is een vroege dood? — Moet Alonzo zyn leven naar de jaaren tellen? — Bezat hy niet Cora? — Cora! — Ach, daar tokkelde ik aan den rozenband, die my onwederftaanbaar aan de waereld boeide! Vrouw en kind! Hier bindt my de traan der liefde, en daar de lachjes der onfchuld. •— Ja, Casfius, gy waart nooit echtgenoot! Seneca, gy waart nooit vader ! Luid roept de ftem der Natuur, Lc^f! Luid weergalmt myn hart dien toon, Kan deeze wensch den man en held onteeren? — Heer van myn noodlot! ik wenfch te leeven.

TWEE-

Sluiten