Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 111

ALONZ O.

Zyn Vriendin?

SOLDAAT.

Nu ja! gy verftaat my immers wel?

ALONZO.

En deeze Elvira, zegt gy...

SOLDAAT.

Zend u den wyn.

ALONZO,

Kent zy my?

SOLDAAT.

Dat geloof ik juist niet.

ALONZO.

Ga, en bedank haar.

SOLDAAT.

Zeer goed.

ALONZO.

Den wyn kunt gy wel weder medeneemenv

SOLDAAT.

Wilt gy hem dan niet drinken?

ALONZO.

Ik dronk federt jaaren lang geen wyn.

SOLDAAT.

Ja maar gy hebt thans dat verfterkend vochê wel nodig om uwen moed optebeuren.

ALONZO.

Goede Vriend l Ik beklaag den ellendeling, dia dit nodig heeft,

SOL-

Sluiten