Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

118 DE DOOD VAN ROLLA.

alonzo,

O myn Fernando!

elvira,

Voegt het den held te klaagen, daar hy moedig handelen móet?— Hoor my! wanneer gy voor het hart uwer gade alles zyt, wanneer zy uw leven voor geen prys te duur koopt; dan zal zy gewillig haare aanfpraak opófferen, en den geredde overlaaten aan haar, die hem verlost heeft,

alonzo,

Dat zou zy,

elvira,

Welaan!

alonzo;

Nooit ! Myne boeijens zal de dood fpoedig flaaken, haar verdriet zou Hechts een langzaam fterven eindigen. Zy zou met opgekropte traanen my in uwe armen zien, ik zou luid aan uwen boezem fnikken. Elkander minnende harten kunnen alles opofferen, doch Hechts haare liefde niet! Zy kunnen alles ontbeeren , alleen haare liefde niet. Ik ben myne gade alles, zy is voor my meer dan myn leven. Om fchatten te veroveren kwamen wy in dit land, den kostbaarflen fchat heb ik gevonden, een minzaame vrouw! En ik zou haar verlaaten, om een ellendig leven daar voor te koopen, dat zonder haar voor my geene «ratote bttftf ~ O Cora! in uwe armen heb ik

'h§t

Sluiten