Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. lil

zal de rede uit haaren flaap opwekken, de fchrik des doods zal u nuchteren maaken. Weet gy wel, dat men een groot losgeld voor u geboden heeft? Pizarro" heeft het afgeflagen, U blyft geen andere redding over.

v alonzo.

Dan weet Ut, hoe ik derven moet.

ELVIRA.

Zie het morgenrood in het Oosten reeds daagen, het verkondigt u uwen aanftaanden dood. Pe oogenblikken vliegen heen; nog maar zeer weinige zyn de uwen, en de gelegenheid keert nooit terug. Ik laat u tyd van bedenking. Binnen een vierendeel' uurs ben ik weder by u, om uw laatffe befluit te haaien. (Zy gaat heen.')

FT F D E T 0 O N E E L.

alonzo. (alleen.) Spaar u dien yruchteloozeu gang, het is vergeefs. De dood is een bittere artzeny, maar de ondeugd een zoet vergift. — God zy met myn Vrouw! God en Rolla! — Ach! mogt zy vlieden in het gebergte, waar onfchuld en vrede woonen! Mogt myn Ongelukkig, kind nooit ervaaren, uit welk bloed het afftamt! — Gy, Jehova! of Zonne! — Het is 't zelfde hoe ik u noem — fpaar de mynen in gezondheid en zuivere zeden!

H 5 , Het

Sluiten