Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i$6 DE- DOOD VAN ROLLA.

elvira.

Gy zyt nog zo jong, en wilt reeds de waereld en het genot van uwen roem vaarwel zeggen?

rolla.

Roem is flechts een gefchenk der nakomelingfchap.

elvira.

Maar hoe, als gy uw vaderland nog gewigtige dienften kou betoonen ?

rolla.

Dat zou ik doen, als gy my niet ombrengt,

elvira.

En op welke wyze?

rolla.

Met tegen u te ftryden.

elvira.

En dat durft gy my in 't aangezicht zeggen?

rolla.

Het fpyt my, dat gy Pjzarro zelve niet zyt,

elvira. ,

Waarom ?

rolla,

Dan zou ik het hem zelverj in zyn aangezicht gezegd hebben.

e l v ir a.

Ha! gy zyt een man, zo als ik de mannen wensch.

rol LA.

Evenaar my dan, als gy kunt, 9 Mr

Sluiten