Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. n7,

elvira.,

Ik u evenaaren? Ik'ben immers maar een zwakke vrouw!

rolla.

Gy een vrouw?

elvira-

Verwondert gy u daarover?

rolla.

O neen!

elvira.

Recht zo, de held moet zich over niets verwonderen.

rolla. ..

Althans niet over een vrouw.

elvira. ■

Ook dan niet, als zy voor eene ftoute groótQ daad vatbaar ware?

rqlla.

Ook 'dan niet.

elvir'a.

Gy hebt immers eerbied voor onze Sexe?

rolla. '

Gy zyt beter en flegter dan wy.

elvira.

Wanneer ik u uw vaderland en den vrede wedergaf, zoudt gy my dan onder die beteren tellen?

rolla,

Mogelyk.

I 5

Sluiten