Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i4o DE DOOD VAN ROLLA,

ROLLA.

Een mensch! verftaat gymy wel? Niet alle menfchen zyn menfchen.

ELVIRA.

, Wat wilt gy daarmede zeggen?

ROLLA,

Deeze wacht, die door geen geld was omtekoopen, wierd door zyn gevoelig hart omgezet. Hy is myn broeder, ik doe hein niets.

ELVIRA,

Welaan, wy zullen beproeven hem te bedriegen. Verberg uw dolk. Hedaar! Wacht!

NEGENDE T O 0 N E E L.

DE SOLDAAT. DE VORIGEN. S OLDAAT.

Waar wilt gy heen?

ELVIRA.

Waar is uw gevangene ?

S OLDAAT.

Waar anders dan hier? (Hy ziet Rolla.) Wat is dat? (Hy ziet rondom zich.) Heilige God! Alonzo is ontvlucht.

ELVIRA.

Gy zyt verloren,

SOL-

Sluiten