Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 14I

soldaat, (jegen Rolla.) Gy hebt my bedrogen. Ik moet fterven. Ach myn vrouw! Ach myne kinderen!

rolla.

Wees onbezorgd! Pizarro heeft by den ruil niets verloren. Hy zal u verfchoonen. Ik geef 'er u myn woord op.

elvira.

En ik ook. Doch wy moeten terftond den Veldheer van dit voorval kennis geeven. Ik breng deezen Man by hem. Vergezel ons!

soldaat.

Hy zal my ter dood veroordeëlen.

elvira.

Ik fta u borg voor zyne genade.

rolla.

En ik.

s oldaat.

Ach, fchoone Vrouw! om myner arme kinderen wille!...

elvira.

Kom, kom maar voort; u zal geen hairleed gefchieden. — Welaan, Rolla! hebt. gy u beraaden?

r olla.

Ik volg u.

elvira.

De doods-engel der dwingelanden zweeve voor onze fchreden! (Zy gaan beiden heen )

TIEN-

Sluiten