Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. ti$

elvira.

Roep my dan, als de zaak volbragt is.

rolla.

Wacht daar buiten.

elvira.

Schielyk toch, eer hy ontwaakt. (Zy gaat heen,,/

TWAALFDE T O O N E E L.

rolla. pizarro. (flaapende.)

rolla, (treedt met over elkander ge/lagen ar* men voor hem, en ziet op hem neder.) Dit S dan de Verftoorer onzer vrede, de Roover, die een vertoornde Godheid ons ten geesfe! zond? Hy flaapt in de daad. Kan zulk een .mensch ook flaapen?

pizarro. (in zyn droom) Laat my — laat my — Weg gy Geesten. O! O J rolla.

Ik vergiste my — hy kan niet flaapen. O alla gy booswichten, ziet op dit rustbed neder! Zo flaapt de misdaadige mensch.

pizarro. (ryst verfchrikt pp ) Wie daar? Wacht!

rolla. (den dolk trekkende!) Geen woord, of gy zyt een man des doods.

pi-

Sluiten