Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T R E U R S P E L ijjiï

PIZARRO.

. Wie dan? (E/)'/r« firak aanziende.) Gy? Gy?-1 Laaghartige!

ELVIRA.

Ware ik dat, uw dood zou nooit myn plan zyn geweest. Neen,niet myn wraak, niet myney verzucht, was het, die my wenkte. Myn dolk wierd door; de menschheid beftuurd. Hy doelde den Kroonen-, roover, den overheerfcher van een onfchuldig vqlk, Peru den vrede wedertegeeven, dien gy dit land ont*. Heelde, dat was het waarom ik,uwen dood belloot*

ROLLA.

Ware die daad zo edel geweest, als haar doel, ik zou u bewonderen.

ELVIRA.

Zy is edeler dan eene die ik ooit deed. Waarom voerde ik ze niet zelf uit? waarom vertrouwde ik ze aan u? Weet, ontydigc Menfchenvriend 1. dat myn moord barmhartiger was -ian uwe ver" fchooning.

PIZARRO.

, Zwyg, dolle Vrouw! Die barmhartigheid zal u duur te Haan komen. (De wacht komt binnen?) Gryp deeze Vrouw,aan, zy wilde uwen Veldheer vermoorden. Werp haar- in de diepfte gevangenis, f— Peins op nieuwe folteringen!

ELVIRA.

r. .Gy blyft Pizarro, gelyk ik Elvira. De dood is K W

Sluiten