Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPE L. 140

. pizarro.

Ha! Gy hebt my den fchoonden buit ontrukt.

rolla.

Hy is Veldheer, ik ben het ook. Moord my in zyn plaats!

pizarro. '

Man! Gy dwingt my u te bewonderen.

rolla.

Ik moet my waarlyk fchaamen, dat zelf een ■ vrouw deeze bewondering met my deelt. Kwam Elvira niet met het zelfde oogmerk by hem?

pizarro.

Deed zy dat? — Die vervloekte Vrouw! — Waarlyk, alles wel ingezien, moet ik u bedanken, dat gy ter rechter tyd Alonzo's vlucht bevorderde. Had zy hem gevonden, hem tot haar werktuig verkoren, dan ware de verraderlyke moord reeds aan my volbragt.

rolla.

Dat is niet waar. Alonzo zou even zo gehandeld hebben als ik.

pizarro.

Meent gy dat? Daar twyfel ik toch aan, en houde my ten hoogden aan u verplicht. Spreek, waarmede kan ik u beloonen?

y - rolla.

Vraagt gy dat nog? . K 3 pi-

Sluiten