Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tft DE DOOD VAN ROLLA.

je,'zweer het Christengeloof hulde, en de vrede; is tusfchen my en u gefloten.

ROLLA.

Waarlyk, zeer grootmoedig!

PIZARRO.

Van Pizarro's vriendfchap hangt de befcherming van een machtig monarch af, en deeze Pizarro biedt u zelf de hand.

ROLLA.

Rolla is geen verrader.

PIZARRO.

Gy wendt op eenmaal alle de rampen van uw vaderland af.

ROLLA.

Ik ben het vaderland myn leven, niet myn eer verfchuldigd,

PIZARRO.

Gy berooft een zwakken Koning van eene plaats, waarvoor hy niet gefchikt is.

ROLLA.

Ataliba een zwakke Koning? — Doch al was dit zo, een Vorst, die zyn ryk gelukkig maakt, is fterk door de liefde van zyn volk.

PIZARRO.

■ Gaa met u zeiven te raade.

ROLLA.

Myn ge weeten heeft reeds lang uitfpraak ge. . daan.

pi-

Sluiten