Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

TREURSPEL. 17%'

pizarro.

Bedenk toch, dat verfmaadde vriendfchap even heftig woedt als verfmaadde liefde.

rolla,

Ha, daar heb ik u reeds lang verwacht. Waarom doet gy toch u zeiven geweld aan? Werp het masker af!

pizarro. (zyn gramfckap verbergende.')

Rolla , misken my niet!

rolla.

Mag ik gaan?

pizarro. (na eenigen ftryd met zichzelven.) Gaa!

rolla.

Zal niets my tegenhouden?

pizarro

Of het berouw moest- u terug voeren.

rolla.

Dank zy de Goden! Rolla heeft nog nooit berouw gehad.

ZESDE T O O N E E L.

de voorigen. de beide soldaaten.

(met het Kind.)

de eene soldaat

Mynheer, wy hebben een Kind gevonden.

pizarro,

Wat raakt my dat? fchielyk uit myne oögen!

SOL-

Sluiten