Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 175

inet uitgetrokken zwaardc op den vyand inbreekt; hoe hy als een alles wegfleepende ftroom voortrent, wien niets in zynen loop kan fluiten dan — een kinderhoofd. — Ha, daar ftaat hy als verfteend, en laat het zwaard uit zyn hand vallen, en ziet met een ysfelyken blik naar deeze bloedende baniere, waarvan nog de droppelen langs de lans afdruipen. Ha! ha1 ha!

rolla.

Man! zyt gy een mensch?

pizar ro.

Als hy dan naar huis komt, by de reikhalzende Moeder , die haare blanke armen om zynen hals Hingen, en met heur zyden hairlokken hem de bloeddroppelen van de fchouders Veegt — niet zo haastig, fchoone Vrouw! —- gy meent, het is het bloed van den vyand? — Ha! ha! ha! Neen, het is het bloed van uw Kind !

rolla.

Zie eens, hoe dit Jongske lacht. Kunt gy deezs lachgende onfchuld vermoorden?

pizarro.

Kunt gy een duif den hals omdraaijen?

ro lla.

Begeert gy losgeld? Ik zend u zilver, tienmaal zo zwaar ais dit Kind weegt.

pizarro.

Laaf'er een ftandbeeld van gieten, en plaats het öp zyn graf! rol-

Sluiten