Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i76 DE DOOD VAN ROLLA.

rolla.

Pizarro, gy hebt my uw leven te danken, fchenk my daarvoor het leven van dit Kind! .

pizarro.

Wilt gy my door zulk een geringen eisch verné- \ deren ?

rolla.

Zend dit Kind terug, ik ben uw gevangene.

pizarro.

Gy zyt vry.

rolla.

• Mensch! het is niet mogelyk dat de natuur u zo geheel en al zou verwaarloosd hebben, 'er moet : toch ergens in uw hart nog een vonk van menschlyk gevoel verborgen zyn. Zie my aan uwe voeten! my, den redder van uw leven! my uw (laaf, als > gy my dit Kind uitlevert.

pizarro. (zonder op hem acht te /laan.') )

Dit Kind blyft hier.

rolla. (woedende.')

Pizarro! hoor my!

pizarro.

Gy Vafal van Spanje — of dit Kind blyft t myn gevangen. v

rolla, (opfpringende.)

Nu dan! (Hy ontrukt den Soldaaten het Kind,, houdt het in zynen linker arm gekneld, en trekt t met zyn rechter het zwaard.) Dit Kind is myn! !

Sluiten