Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tREURSPÈL. i7$

tegen hy leunde j en dë weg, dien hy langs ging; alles was met bloed befprengt. Wy zonden heiri eenige kogels na, doch hy verdween achter deri Heuvel;

pizarro.

Waarom werp'te gy u niet terrtond óp het paard?

soldaat.

De paarden graasden achter het legen

pizarro.

Ha! Vervloekte Heiden! En mét dat al kan ik hem myne bewondering niet ontzeggen. Geef my duizend zulke mannen, en ik verover de waereld. (Hy gaat driftig heen.')

Z È F E N D E T O O N E E L

Een open plaats, digt aan hit leger der Peruanen.

ataliba. (niet de armen over eikanderen ge/lagen , het hoofd op de horst hangende j: komt peinzende op het.toonecL') De Vyand houdt zich ftit — myn leger flaapt — het onweder trók voorby — geeri windje ruischt in de toppen der boömen — rondomi heerscht eene diepe ftïlte — overal rust — alleèrt hier niet! (op zyn hart wyzende.) Waarom aïlceri hier niet? — Moet ik het dan zyn, wien hei fehrikbeeld der verflageneri vervólg?? —• Moet ffc U 2 itié

Sluiten