Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERICHT

VAN DE

UITGEEVERS.

meenden dit belangryk Tooneelfluk onzen Leezeren zo fpoedig mogelyk te moeten in handen geeven. Het merel in het oprfprongklyke door den bekwa-. men Kratter opgefteld, zo wel als op het Hoogduitfche tooneel, alhier ter fiede, met ongemeene toejuiching ontvangen. Op fommige plaatfcn fchceit het echter, naar het oordeel van des kundigen, mat. breedvoei ig te weezen. Men heeft dit, waar het de levendigheid der vertooning eenigzins kon ophouden , trachten te befnoeijen , zonder echter daardoor den famenhang of de hartstochtelijke werking te benadeelen. Out aan het verlangen onzer komtminnende Landgenoeten te voldoen, te/loten wy tot de uitgaave van dit tooneeljluk op zich zeiven.

Dan,