Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'„ B E B X C H T

Dan, daar wy gewoon zyn de Tooneelftukken in onzen Speftatoriaaleo Schouwburg met Prentverbeeldingen van den beroemden Vinkeles tè verf erent en wy daarnaar deeze uitgaave niet hebben wil' len ■ophouden , verbinden wy ons het plaatje , tot dit tooneelftuk behoorende, -by de uitgaave der twee andere ftukke», welke, het vyftntwintigjle deel van onzen-Spc•tinton'aaien Schouwburg zullen uit maai. ken j aftsleveren.

HET