Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vanMabienburo. 43

IDe zeee bleef dikwerf lang twyfelachtig ; echter «fchiedde hier in 't kleine byna altyd het tegendeel van het geene in 't groot gefchied is.

Czaar.

Hoe zo ?

Chatinka. De vrouwlyke Koning Karei had by ieder ge! tegenheid de overmacht op Czaar Peter.

Czaar, (mi warmte.)

Chatinka als in deeze kinderfpelen eens

I eene voorbeduiding'van het toekomltige lag? (Haar ' driftig 1>J de hand vattende) als deeze vrouwlyke Koning Karei den waaren Czaar Peter werkelyK overwonnen , hem voor eeuwig tot haar gevangen : gemaakt had?

Chatinka, (lagchende.) Dan zou Koning Karei grootmoedig zyn ....

'C z a a k.

Grootmoedigheid was Koning Karei 's zaak toch

t niet ?

Chatinka.

... en fchonk den Czaar terltond zyne voorige

vryheid weder! (Zy gaat ftitieiyk heen.)

Czaar,' (alleen )

Gy kimt my die zo ras niet wedergeeven* —— Doch wat zal ik met den jongen avatuurier aanvangen? Altyd het best, hem maar te laaien

loopen.

VIER.-