Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44 Het Meisje

VIERDE TOONEïL. De Czaar, Jacoj Mersch. Czaar.

Ha, Jacob Mersch! Welkom in Rusland!

Mersch. Uw Dienaar, Heer Czaar.

Czaar,

Wat brengt gy voor goeds uit Atnllerdam?

Mersch.

De vriendelyke groetenis van onzen Heer Burgemeester.

Czaar.

Hartelyk dank! — Hoe maakt hetmya oude vriend* Mersch.

Ja, Hoe zou hy het maaken ? Hy heeft

altyd genoeg te doen om goede orde en tucht te houden , en de fchurken fchoon agter de veeren te zitten.

Czaar.

Dat is het bene handwerk , dat wy myn

braave ambstcollega en ik dryven kunnen.

Mer scii , (hem een papier overhandigende.)

Mynheer de Burgemeester zendt u- een paar don. Zyn kunftenaars en handwerkers!

Czaar.