Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vam Marienburo. 45

Czaar. Dat is braaf dat is my lief!

Mersch. En dan een klein prefentje Hollandfche Kaas. Czaar.

: De Burgemeester herinnert zich trouw aan zyn Jouden vriend in Rusland.

Mersch. En myn kameraad en my zou het aangenaam zyn 1 ais Mynheer de Czaar ons deezen avond de eer i geliefde aan te doen , om in onze kajuit op een i\ lekker ftukje Hollandfche kaas en een glaasje beste i brandewyn te gast te komen.

Czaar.

Best! Ik kom. Daarvoor moet gy my ook beI loovenals gy van Kroondad weder hier komt, een | Holland'sch middagmaal by my te houden. . Mersch.

Ik geef myn woord, wy komen myn ka«

i meraad en ik! Dat zal den ouden Heer Bur-

, gemeester nog recht goed doen, als wy hem verI haaien, dat zyne Amfterdammers in Rusland zo gerefpefteerd worden, dat zy met den grooten Heer Czuar Pieter gegeeten hebben.

Czaar.

Hierin zyn de Burgemeester en ik het eens. BraaI Ve eerlyke lieden zyn onze lieffte tafelvrienden.