Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vak Marien bbro. 7$

taPteren overhandigende.) Hier zyn de reekenin-

r ^t , Op my alleen kwam een winst van

S«duizend roebels: een bewys, dat deeze

zaak in 't vervolg nog onder gunftiger voorwaarde' kan voortgezet worden.

Czaar»

Gy hebt uw woord gehouden, Menzikof! Uwe verdeediging was kor: en volledig.

menzikof.

Herinnert gy u niet zekeren Werner Muller? Czaar.

Zeer wel | . Hy heeft yzerwerken in Istia.

Menzikof. Hy is een braave, werkzaame, onderneemende Duitfcher. Hy zoekt naar een voorfchot om zyn werk te verbeteren. De kasfen zyn tegenwoordig niet in den besten ftaat. Wat my myne leverantie in voordeel aanbragt, zal ik den braaven Werner Muller zolang zonder interesfen Ichieten, als hy de fom nodig heeft, die hy hebben wil.

Czaar, (hem kusfocude.) Waar anderen* 11 egts met hun edele denkwyze pron. ken, daar is myn Menzikof de daadelyk werkzaame man.

Menzikof. Dan moet ik my nu van harte verheugen, dat de onverdiende beftraffing myn Czaar tot eene nuttige ' daad aanleiding gegeeven heeft.

Czaar.