Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r a w JVI A e i e n b V r c. 7?

ZESDE TOONEEL.

(Kamer van Chatinka.') Natalia, Gluck, Eduard. Natalia.

Nu heb ik u alles laaten zien,lieffte Pastoor,wat hier beziens waardig is; alleen dat niet, wat wy u eerst hadden moeten laaien zien, — de Kamer yan onze Chatinka. >

Eduard, (fleeds vrolyk , vl meuwsgtengheid en verwondering-)

Dit is dus haar kamer?

Natalia. Hebben wy haar niet goed gelogeerd?

Gluck, (fteeds verlegen , wantrouwend.) ' Zeer goed, en zeer liegt. Mevrouw! Over het

geheel genomen «egter dan goed.

Natalia.

Hoe zo?

Gluck.

Wyl zy veel te goed gelogeerd is. (By zxch

zeiven.) Wat zie, ik , wat hoor ik? Wat

moet ik al opmaaken uit het geen ik gezien,

Bit het geen ik gehoord heb ?

Eduard, [aan het vengjler.)

Is'datmet Kroonftad? . Iudedaad meteen

en