is toegevoegd aan uw favorieten.

Antwoord op de aantijgingen van den heer Burke, tegen [...] Cooper en Watt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18 cooper's antwoord

Daadzaaken voor bewijzen der krijgstwis* ten van deze erffelijke Monarchen en Edelen, behoeven wij bulten dit rijk niet te zoeken5 de lezer flaa flegts een oog op hét register des verdeelings-inhoud, van welk gefchiedverhaal en tijdvak ook, van Engeland, en in weinig oogenblikken zal hij tallooze blijken ter flaving mijner thands aangevoerde Helling vinden.

En wezenlijk behelzen de Jaarboeken, van alle en een ieder Natie op den aardbodem, nauwlijks iets anders dan gefchiedverhaalen van het oorlog en 't bloedvergieten door Koningen, Edelen en Priesteren veroorzaakt, Waarvan het Volk altoos de rampzaalige flagt* offers der heerschzugt en vervolging waaren. en onbarmhartig en zonder het minfte mededoogen even als beesten ter flagtbank werden gevoerd. Zoo deeze erffelijke geesfels van het menfchelijke geflagt in hunne onderlinge twisten indedaad hier maar bepaald bij gebleven waaren en zich maar onderling verdelgd hadden, zoude het menschdom hier aan niets verlooren hebben; maar het Volk heeft in alle tijden en bij alle gelegenheden de rampzaalige fpeelballen van hunne heerschzugtige

voor-

„ ftelfel, dat eeuwen lang het geheele Menschdom onteer„ de, geheele Natiën verkeerde in een hoop Haven, en „ eenige weinigen in een zamenbroedzel van tijrannen." (Mirabeau, aanmerkingen op de order van Cincinnatus, p. iij Dit boek diende ik niet vergeten te hebben onder en bij die gene, waarvan ik la een vorige Note gefproken heb.