is toegevoegd aan je favorieten.

Korte aanmerkingen over de apokryfe boeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l8o korte aanmerkingen

ringen. — Met één woord: in zaken van vrede en oorlog.

vs. 19. Eene goede ziel enz.] Dit fchijnt weder, uit het leerftelzel van plato, aangaande het voorbeftaan der zielen, voor de geboorte van elk mensch, ontleend te zijn,

vs. si. Haar niet anders enz.] Dit fchijnt mijde waare vertaling van deze woorden te zijn, en niet, gelijk fommig?n meenen, dat de Schrijver hier de kuischheid c.n onthouding, als eene gave van God, zou aanmerken, — Hij fpreekt toch, in dit geheel beloop van zijne redenen, daar niet van, maar van de Wijsheid, in het gemeen.

HOOFDSTUK IX.

vs. 1. enz ] Men vergelijke dit gebed, hetwelk de Schrijver aan salomo in den mond legt, met salomo's gebed 1 kon. III. 6-9.

Door uw woord.} psalm XXXIII. 9.

vs. 2. Heerfchen.] gen. I. 28.

vs. 4. Bij uwen troon zit.] Of, die met u op den troon zit. Vergelijk spreuk. VIII.

Kinderen.] Of dienaren.

vs. 5. Een zoon van enz.] psalm LXXKVI, 16.

vs. 8. Naar het voorbeeld.] Volgends deze vertaling, ziet dit op den Tabernakel, naar welke salomo's Tempel ook is ingericht geworden. Maar, men kan ook vertalen, naar het voorbeeld van de heilige Tente, die gij, van het begin af, bereid hebt. En, dan zal de Schrijver doelen, op die overlevering