is toegevoegd aan je favorieten.

Kort begrip van de historie der insecten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Zee-Schuim- Visch, 203

zoude men dezelve met gemaatigdheid bejaagen , en , om deze rede zelfs, zoude het getal der ongelukkigen zeer veel verminderen; men zoude dien eenvoudigen , maar gezonden, ft elregel van het gemeene volk volgen, „ men „ moet leeven en laaten keven.

Het. zwarte vocht van de Sepia kan van< ,, gebruik zyn in de konften; By voorbeeld; ,, voor Inkt, 'om mede te fcbryven, of om( mede te drukken, en wy kezen in de He-! „ kcldichten van Persius , dat de Romeinen „ in zyn tyd 'er zich van bedienden om te ,, fchryven. Als men Herman in zyn Mat. ft, Mei. mag gelooven, zo' vermengen de Chi„ neefen dit fap met een afkookzel vanRyft, „ of eenige andere Peulvrucht, om het dikker „ te maaken , en 'er eene Compofitie uit faam ,, te ftellen, die zy de geheele wereldzenden, „ onder de benaaming van Cbineejcbe, of Ooft„ Indifcbe Inkt.

Men vifcht de Sepia op de oevers van den 1 ,, Oceaan , en van de Middelandfche Zee,1 „ volgens Gesner (*) wordt'er eene grooter hoeveelheid van gevonden in Vrankryk „ dan in Italië. Het Mannetje is zeer gehecht

aan

(?) Coenraad Gesner; daar is in het eerde Arry. kei van dit Werkje van dien geleetd&n Natuurkenner al gewag gemaakt.

Jebruik an 't warte echt der epia.

roe men aar vangt.