is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip van de historie der insecten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DE KlKVORSCH. 231,

D E

K I K V O R S C H.

Indien de Wysgeerte.en noch meer de Godsdienst, ons de fmarten niet draagelyk maak-( ten, zouden wy dikwils wenfehen niet te zynJ Dc ftaat van lyden , zonder vertroosting, is erger dan die van niet te beftaan. Aan den anderen kant kunnen dc trappen van ons aanwezen naar die van geluk worden afgemceten, men kan zeggen, dat het beftaan zelve een gelul; is; Yder Dier, den Mensch alleenlyk uit. gezonderd, geniet zoveel geluk, en bygevolg beftaat zo veel, als moogelyk is. De rede is, omdat yder Dier de verordening der Natuur ftandvaftig volgt, en dus op zyne wyze deugdzaam is; Wy zouden dit zelfde geluk hebben, als wy het door onze dwaasheden en'driften niet in de war bragten; Alle Dieren kan men dus, in zekeren zin, zeggen, dat even gelukkig zyn, omdat zy allen al het geluk genieten, waar voor zy vatbaar zyn; Dit geluk krygt eene nieuwe waarde, omdat zy hun lot niet met dat van anderen Dieren, of van malkanderen vergelyken kunnen; omdat zy geene denkbeelden P 4 heb.

Unmet-

iingen iver het ;eluk en eftaan.