is toegevoegd aan uw favorieten.

De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd; geschetst ter waarschuwing van derzelver tegenwoordige burgers en leden van regeering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 Het BEROERD

ze wierdt zedert, eenigen tyd, dagen nacht wagt gehouden.

De Heeren Gemagtigden deedcn van dit alles mondeling verflag aan zyne Hoogheid , op den vyftienden van Wynmaand. Terllond naa hunne wederkomst wierden eenige Gekommiteerden der Doelisten by hen ter gehoor toegelaaten, en keerden van daar na de Doele, 's avonds tusfehen acht en negen uuren , van tyd tot tyd hunne hoedefl over hunne hoofden zwaaiende , tot een teken dat de zaaken zich naar hun genoegen fchikten. Het gemeen beantwoordde^ dit zein met een luiddruftig gejuil: Vivat Oranje ! de Heeren zyn afgezet!

Doch de Heeren, aan al dat woelen en onderhandelen tusfehen 's Prinfen Gemagtigden en de Doelisten, duidelyk ziende , hoedanig eenen keer de zaaken zouden neemen, hadden deeze afzetting niet afgewagt. Het voorbeeld van de Heeren j. van den berg en d. van royen, die reeds voorheen voor hunne Ampten bedankt hadden, wierdt nu gevolgd van de geheele Wethouderfchap, welke thans verzogt van hunne posten te mogen ontflagen worden. De Gemagtigden voldeeden, van 's Prinfen weegen, aan dit verzoek; alle de Leden der Vroedfchap verkreegen hun ontflag, dóch wierden ftraks herfteld , op vier na: onder deeze waren de Heeren van den berg

en