is toegevoegd aan uw favorieten.

Clementina en Desormes, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik voer dit fpei, op uw geleide $ naar arnttels fdhoon en luisterryk tooneel j ten einde 4t harten roere en ooren treffe en beidé door zuivre zederi en gevoelens ftichte en ftreel'i

Dat andren zich, om ftryd, bemoeijeii te dingen naar der diehtren lauwerkroon, rnyn zanglust Galniet min door uw befchermiiiggroeijeria Uw guust, Mevrouw! zy thans myn lauwer en rnyn loofh B. R U L O F F Si

B B.