is toegevoegd aan je favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S28 ALDERSON.

moeid, (haar een Jloel zettende!) kan ik u dienen ? — bet tij! breng deeze vrouw met het kind, in de zijkamer aan de linkerhand.

l i d ij.

Staat gij het toe, Miladij ?

charlotte.

Ga , lieve l i d ij ! Gij hebt rust nodig, als ook mijne sara. (bettij geleid lidij, welke de flaapende sara draagt, naar de zijkamer.)

Mistrisf larfield tegen bettij. Als gij dat gedaan hebt, bezorg mij dan thee.

charlotte.

Ts hier nog geen bode, nog geen bericht voor mij* aangekomen ?

Mistrisf larfield. Nog niet, Miladij!

charlotte.

6 Hemel!

Mistrisf larfield. Mijn broeder, die mij uwe geheele treurige gefchiedenis, in zijnen brief, gefchreeven heeft, berichtte mij tevens, dat uw gemaal nog deezen nacht hier zoude komen; maar ik vrees....

charlotte.

Hoe! wat?

Mistrisf larfield.

Dat de nadering van den vijand hem daar in mage-