is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

530 ALDERSON.

charlotte.

Ach hemel! Daartoe is alle hoop verlooren! Mistrisf larf ield.

Niet alle alle hoop , Miladij! Mijlord is vader, gij zijt zijne cenigfte dochter — eenige dagen, eenige weeken, en zijne gramfchap zal bedaaren, het vaderlijke hart ontwaaken ...

charlotte.

Als dat zo ware, kon ik alles hoopen; maar hij is koud — koud als ijs, onverbiddelijk tot 111 het graf!

DERDE TOONEEL. bettij, de voorigen, daarna thomas.

bet tij , brengt thee; zegt zacht tegen Mistrisf larfield.

Een bediende van den Hertog van Salisburij wenscht de hier aangekoomenc dame fpoedig te fpreeken.

Mistrisf lak field. Laat hem binnen koomen.

(b e t t 1 j, vertrekt.) Mistrisf larfield.

Een bediende van uwen heer gemaal. — Nu zullen wij eens hooren. — (Zij fchenkt thee en bedient c 11 a r l o t t e.)

charlotte. Van mijnen eduard ? Hij koomt dus niet zelf? Ct h 0 m a s koomt binnen.)

c h a a-