is toegevoegd aan je favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE BEDRIJF. 231 charlotte.

Gij koomt alleen , thomas? waar is uw heer?

thomas.

Hij volgt n ij, Miladij. — Ik ben flechts vooruitgereeden , om te vraagcu , of gij reeds aangekoomen waart.

charlotte.

Hij volgt u ? Welkoom ! Hartelijk welkoom ! Hij koomt Mistrisf! ik zal hem zien, hem fpreeken. —

thomas.

Binnen weinige oogenblikken , Miladij! Mijlord heeft orde gekregen; hij moet naar zijn Regiment — de vijanden rukken fteeds nader; misfchïen dat 'er nog heden een aanval gewaagd word

charl otte. * 6 Hemel! ik moet hem verwagten ! Ik zal hem dan flechts zien, om hem weder te verliezen ? misfehien voor ecuwig!

Mistrisf larfield. Bekommer u niet voor den tijd, Miladij! Volgens het geen ik van krijgskundige gehoord heb , is het gevaar van minder belang dan het wel fchijnt. De vijanden zijn te zwak om de vcrirerkte armee van Graaf stormon t lang wederfland te kunnen bieden; ik hoop dat die zaak nog heden ten onzen voordeele zal beilist worden.

charlotte. Behaagde het den hemel.

P 4 Mis-