is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys voor kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRAAG BOEKJE. 439

by God , in den flemel , zullen bevinden.

M. Maar hoe zullen wy *t dan evenwel ftellen, wanneer wy ons lichaam, daf ons huis en werktuig is , niet meer hebben zullen?

p. God , die ons zoo zeer bemint, en ons hier zoo wel verzorgt heeft, zal ons ook als dan niet verlaaten, en ons ook aïs dan, met de nodige middelen voorzien,om die werkzaamheid, die by ons zelf heeft gegeeven, te bunnen blyvenuitoeffenen.

M, Maar indien hy ons evenwel niets, in de plaats van ons lichaam gaf?

P, Dan zouden w y maar zoo veel te meer overeenkomst, met hem zeiven , hebben , \*yl God ook een Geest zonder lichaam is, en des niet teegenflaande tog leevendig en werkzaam is en blyft.

M. Wat kun je nu, tot je geruftheid , daar uit befluiten?

P. Dat ik my, beiden in leeven en in fterven , even gerust en veilig kan verlaaten , op dien God, in wiens hand ik my altoos , in beiden, zal bevinden; en die my, reeds hier, zoo veele overtuigende bewyT 4 zen,