is toegevoegd aan je favorieten.

Dag-verhaal van John Moore [...] geduurende zijn verblijf in Frankrijk [...] van augustus tot [...] december 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 202 )

klaarer, dan dat, wanneer der Conventie de magt ontbreekt, om het volk in de Gallerijen tot ftilzwijgen te brengen , de perfoonen der afgevaardigden te befchermen, en haare befluiten klem bij te zetten, haar beftuur van wijsheid en ftandvastigheid moet beroofd blijven.— Want, al vooronderfteldcn wij dat eenige weinige leden der Conventie, welke in bekwaamheid uitfhken , gerugfteund wierden in wijze en zagte maarregelen, door de meerderheid; wanneer zij blootftaan om door het graauw gehoond te worden, dan zullen die afgevaardigden, welke hen eerst uit overtuiging handhaafden, hen naderhand uit vreeze aan hun lot overlaaten, en aldus die verwarring en tegenftrijdige maatregelen doen geboren worden, welke zederd langen tijd plaats haddén, en die, zoo zij niet herfleld worden, op eene volmaakte regeeringloosheid en verwoesting zullen uitloopen.

Een toereikend corps lijfwagten , onder de volkomene beheering van de Conventie, zou-,

de