is toegevoegd aan je favorieten.

Dag-verhaal van John Moore [...] geduurende zijn verblijf in Frankrijk [...] van augustus tot [...] december 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C tm )

departement van Parijs het geheele beftuur vart

zauken in handen hebbe. Parijs regeert

in perfoon. De Majeftek van het fouveraine Volk woont in de Hoofdftad , en door middel van eenen opftand, welke zekere hoofdbaftuurers hier altijd in hunne magt hebben, fchrijft Parijs aan de Conventie en aan geheel Frankrijk de wet voor, en zal zoo blijven doen tot dat 'er eene gewapende magc tot ftand gebragt, en ganschlijk onder het beheer der Nationaale Conventie gefield is.

October 21.

De Stad Marfeille, het gevaar vernomen hebbende waar aan de Conventie door het graauw en 't volk in de gallerijen is blootgefteld, heeft een Bataillon op de been gebragt, waaraan orders gegeeven zijn om naar Parijs ter haarer befcherming heenen te trekken. Met onbedeesd en welberaaden gedrag van de Cefoedereerden van die ftad, op dsn ioden

Au-