is toegevoegd aan uw favorieten.

De Haagsche correspondent

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE h;AAG;SCHE CORRESPONDENT. 33?

grflieloos grof niet meer maken moet, of het loopt hier heelemaal fout met zyn Courant, te meer, daar zyn leugens hier thans meer dan ooit bekend worden, doordien dat de Middelburger Courant, zedert de gelukkige omwenteling in Zeeland, hem ook maar blindelings nalchryft* Nou Kiaas, hou je voor gewaarfchouwt, en ook je Baas, of gy zyt beiden uw brood kwyt. Van die Gorkomfche Schipper die hier op het Stadhuis vast zit, dat is niet zoo zeer om dat hy Vaderlands denkt, maar om dat Mynheeren van Middelburg dan fecuurder zyn, dat ons ieverig Oianje Volkje hem geen kwaad zal doen, je weet wel de Soldaten kunnen ook overal niet oppasfen. Nacht Klaas ! hou je wél Als het in Holland en in de andere kwaaje Provinties maar zo wou als hier f dan was 't gaauw klaar.

-

Uw Liefhebbende Broer

OLFER/t MOMUS,

Middelburg, den 20 Augustus, 1787.

N B. 't Is van daag net jaarig, dat de Gebroeders V* JV~it in den Haag om 't leven raakte.

P. S. Wy hebban zoo lang gefc'iermd en bang gemaakt met de Prinsgezindheid van de Boeren hier ten platten Lande: maar dit zal niet langer fteek houden. Da Patriotten zyn 'er al agter, dat 'er geen 10 Boeren in 't geheele Land aan de kant van onze Party zyn Dit is onder ons Klaas, by vervolg daar van eens nader, maar hots " ' " ' ' het