is toegevoegd aan uw favorieten.

Den Hollandschen weeklykschen nieuwsvertelder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J

DEN

HOLLANDSCHEN WEEKLYKSCHEN

NIEUWS-

VER TELDE R.

Den 6. January. 1781. No. 1.

. ,,, .U. vVU il.L*, >l,lwi. UiM, \>.L*.

Den Leezeren van ons Weekblaadje heeft het nooit kwalyk bevallen, wanneer wy hen fomtyds eenige weinige Dichtregelen aanboden op een of ander voorval. Zy zullen het ons dan ook niet ten ergften duiden, dat wy hun met den Eerften Nieuwsvertelder van dit Jaar, naar de droevige omstandigheden die hetzelve met zig brengt, eene I^eilwenfch aan^ bieden, welke ons is ter hand gefteld van een Beminnaar der Dichtkunde en van het lieve Vaderland. Dus luidt dezelve.

HEILWENSCH

AAN ALLE VRYHEIDLIEVENDE

BEWOONEREN van NEDERLAND.

De Vryheid, eêr gekogt door 't Bloed Van onze Vaadren, Batavieren!

De Vryheid, fteun van hunnen moed, Kroont nog hun hoofd met Eerlaurieren.

Maar zy wordt thans op 't fnoodst belaagd Door 't Britfch Geweld, dat noch op Wetten, Noch Recht, noch Billykheid wil-letten,

Terwyl 't zyn trouwfte Vrienden plaagt. Die Vryheid, het Geluk der Menfchen, Is 't waare Doelwit van myn wenfchen.

ö Dat elks Vryheidlievend Hart Het zyne toebreng' tot 's Lands glorie;

En elks Gemoed alle Ondeugd tart', Die 't fchandmerk draagt in 's Lands Historie

A \ Zo