is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4ï8 j: harger Antwoord

%o toegedekt ftaan trekken, en koud worden; den volgenden dag, giet of trekt men het van den bostel af, of 2ygt het doorbaaije lekzakken, even als men ipokraswyn lekt; — de bostel

?Tmen ^et *eevendig vee toedienen. ^ Naar gelang der hitte, kan dit gylj"er> 2,3 a 4 daagen, goed bly ven. — ■Men geeft, ter voorbehoeding, aan die Manfehap, welke maar de minfte teekenen, van 't fcorbut toonen, daaglyksch een halve, een heele of meer pinten, van dat bier te drinken — Men kan naar maate der omltandigheeden, dit gylbier maaken, verminderen en vermeerderen, waarom deeze gefchikte maat, ten dienfte der Zeevarenden hebbe opgeseeven. ö 6

De Engelfchen, noemen deezen drank: wort. Dewyl nu de grootfte nuttigheid afhangt, van het gas fyhestre oïaërfixatus, (vaste lucht) welke zich, in deezen drank bevindt, en in onze lighaamen werkzaam wordende, in groote hoeveelheid ontwikkelt, en dus voor een der grootfte, rotting teegenftaande middelen, gehouden wordt, kan het hierom, teegen het

fcor-