is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE SCHEPEN ENZ? 419

fcorbut en andere rottige ziekten^ worden aangeprezen (k).

Nu was ook nog op zee te beproeven, in hoe verre men konde flaagen, met het zo bekende, en in de geneeskunde lof verworven hebbende anti'é» meticiim riverii; 't welk door zyne geweldige opbruisfching, veel vaste lucht, Vertoont in zich te hebben; om dooc dit middel, de rottige ftoffen der ingewanden, en de beginfelen van heC fcorbut te verbeeteren en voor te koomen, zou men des morgens nugteren, een half vierendeel loots zouC van alfern, met een leepel citroenfap, aan een volwasfen Zeeman kunnen toedienen, daar men 't noodig keurde. — Men moet in agt neemen, dat het fpoedig en in de opbruisfching doorgezwolgen worde, zal het weezenlyk nut doen.

Dan dewyl het zuivere zout van al-; fem, fchaars en kostbaar is, zou men wynfteen-zout, met fap van citroen of azyn, hier toe kunnen gebruiken.

Dd 2 Hier

(k) t. priesti.EY Éxper. and obferv. on different Kinds''ofair; w. iieyen; tu. percivai.; L D.; in Appendice. V. Obfervations fur la Phyfique enz. par rJbbè kozier , torn. Yi. Joust 1775'